Opracowanie projektów wzorniczych nowych produktów firmy Polishinterior s.c.

Opracowanie projektów wzorniczych nowych produktów firmy Polishinterior s.c. oraz przeprowadzenie badań i wykonanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania certyfikatów: CE, NAFS, Energy Star

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje.
  • Tytuł projektu: „Opracowanie projektów wzorniczych nowych produktów firmy Polishinterior s.c. oraz przeprowadzenie badań i wykonanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania certyfikatów: CE, NAFS, Energy Star.”
  • Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie do oferty nowych produktów.
  • Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie innowacja produktowa na poziomie przedsiębiorstwa, polegająca na wdrożeniu nowych produktów do oferty, które w porównaniu do obecnej oferty Wnioskodawcy będą charakteryzowały się następującymi cechami:
  • -obniżona przenikalność termiczna, podwyższona wodoszczelność i wiatroszczelność.
  • Wartość projektu: 531 876.60 PLN
  • Wkład Funduszu Europejskiego: 367 557.00 PLN
Share